Aex Koersen

Koers ING

ing De AEX koers van het aandeel ING heeft zwaar onder druk gestaan door de kredietcrisis. Historisch laag was de waarde van € 2,70. ING had het erg zwaar. Dat zag je ook terug in de cijfers. In 2008 werd er een nettoverlies van 729 miljoen geleden en in 2009 liep dit verlies op tot 935 miljoen. Cijfers 2010 moeten nog bekend gemaakt worden, maar de verwachting is dat het weer de goede kant op zal gaan.

Moeilijke tijden voor de koers van ING

In 1991 is de ING Groep ontstaan. Bank en verzekeraar kwamen samen. Lange tijd deed de bank- verzekeraar goede zaken. Tot in 2007 de kredietcrisis de boel op zijn kop zette. Lange tijd had ING direct in de VS flinke rendementen behaald. Een deel van de winst mocht het land niet verlaten. Er werd besloten om te investeren in de inmiddels alom bekende Alt A portefeuille. Op dat moment werden de Alt A hypotheken niet als extreem risicovol gezien. Later bleken de risico niet goed te zijn ingeschat. ING kwam in de problemen en de moest 10 miljard van de Nederlandse staat lenen. Inmiddels is 5 miljard terugbetaald en binnenkort volgt nog eens een betaling van 2 miljard plus 1 miljard rente. De kredietcrisis was voor ING extra lastig omdat de crisis gelijk viel met een ingrijpende fusie tussen ING Bank en Postbank. De fusie is grotendeels doorgevoerd en het economisch tij lijkt te zijn gekeerd. Enige struikelblok vormt nog de afsplitsing met de verzekeringstak. Een afsplitsing die is opgelegd door de Europese Commissie als gevolg van de Nederlandse staatssteun.
 

Realtime AEX Koers

Euro vs Dollar koers

Live koers
Gemaakt door: Holger