Aex Koersen

Koers Aandelen Aegon

aegon AEGON is sinds 1983 een AEX genoteerd bedrijf. AEGON richt zich voornamelijk op levensverzekeringen, pensioenen en aanverwante spaar- en beleggingsproducten. De AEX koers van het aandeel AEGON schommelt het afgelopen decennia sterk. De verschillende crises hebben grote invloed gehad op het bedrijf. Tijdens de kredietcrisis heeft het bedrijf moeten afboeken op Lehman Brother en op de kredietportefeuille in de VS. Bedrijven die in de VS veel winst hebben behaald, moeten een deel van deze winst opnieuw investeren in de VS. Hierdoor hebben veel internationale spelers zoals AEGON belangen genomen in Amerikaanse kredietportefeuilles. Over het algemeen werden deze portefeuilles niet als zeer risicovol geschouwd. Het economisch klimaat in de VS verslechterde en de huizenmarkt kwam ernstig in het slop. Het risico op de kredietportefeuilles nam hierdoor sterk toe. Oktober 2008 ontving AEGON van de Nederlandse staat een kapitaalsinjectie van 3 miljard. Hiervan is 1 miljard terugbetaald in november 2009. Onzekerheid over de terugbetaling van de resterende 2 miljard en de kapitaalspositie van AEGON maken de toekomst van het AEX aandeel onzeker.

Aandelenkoers Aegon

Geschiedenis AEGON

AEGON is in 1983 gevormd uit de Algemeene Friesche (1844), de Eerste Nederlandsche (1882), de Groot-Noordhollandsche (1845), de Olveh (1879) en de Nillmij (1859). De omzet bedroeg toen 7 miljard gulden op 7800 personeelsleden. De omzet in 2009 bedroeg een kleine 30 miljard waar ruim 28.000 personeelsleden hun steentje aan hebben bijgedragen. AEGON heeft sinds 1997 altijd winst behaald, op 2002 na. De winst bedroeg tot 2001 altijd ruim 1 miljard. Van de wereldwijde crisis die in 2001 ontstond, hebben internationale spelers als AEGON veel hinder ondervonden. Van 2003 tot 2007 zat er weer een stijgende lijn in het resultaat. Ook door de kredietcrisis is AEGON hard getroffen. In 2009 werd een nettowinst van 214 miljoen geboekt.
 

Realtime AEX Koers

Euro vs Dollar koers

Live koers
Gemaakt door: Holger