AEGON is sinds 1983 een AEX genoteerd bedrijf. AEGON richt zich voornamelijk op levensverzekeringen, pensioenen en aanverwante spaar- en beleggingsproducten. De AEX koers van het aandeel AEGON schommelt het afgelopen decennia sterk. De verschillende crises hebben grote invloed gehad op het bedrijf. Tijdens de kredietcrisis heeft het bedrijf moeten afboeken op Lehman Brother en op de kredietportefeuille in de VS. Bedrijven die in de VS veel winst hebben behaald, moeten een deel van deze winst opnieuw investeren in de VS. Hierdoor hebben veel internationale spelers zoals AEGON belangen genomen in Amerikaanse kredietportefeuilles. Over het algemeen werden deze portefeuilles niet als zeer risicovol geschouwd. Het economisch klimaat in de VS verslechterde en de huizenmarkt kwam ernstig in het slop. Het risico op de kredietportefeuilles nam hierdoor sterk toe. Oktober 2008 ontving AEGON van de Nederlandse staat een kapitaalsinjectie van 3 miljard. In 2011 werd de steun afgelost, in totaal € 4,1 miljard.

Aandeel Aegon de afgelopen jaren

Het aandeel AEGON is de afgelopen jaren vrij constant. Het dieptepunt werd bereikt in 2016 met een beurskoers van 3,30 euro.

Koersdoel aandeel AEGON

De verzekeringssector heeft te kampen met het lage renteklimaat. Aegon heeft hier veel last van, aangezien de omzet grotendeels uit het afsluiten van levensverzekeringen wordt behaald.

Dividend AEGON

Het dividend van Aegon was de afgelopen jaren vrij constant. Per aandeel AEGON rekenen de analisten op een dividend van 0,27 cent. Aegon 's dividendrendement komt hiermee op een vrij hoog percentage van 5 procent te liggen. Het doorsnee dividendrendement van de verzekeraarssector ligt veel lager met 1 procent.

Koers AEGON